Kościoły warowne Transylwanii – Europejskie dziedzictwo kulturowe

Kościoły warowne w Transylwanii powstawały od XII wieku, budowane przez niemieckich osadników zwanych Sasami Siedmiogrodzkimi, sprowadzonych na te tereny przez ówczesnego króla węgierskiego Gejzę II. Powierzył on im ziemię, którą mogli uprawiać a w zamian zobowiązani byli jej bronić. Aby zabezpieczyć swoje wioski przed atakami najeźdźców, budowane kościoły umacniali fortyfikacjami. Powstałe w ten sposób twierdze zapewniały wiejskim społecznościom schronienie podczas licznych ataków w okresie kilku stuleci.

Nawet po tym, jak budynki stopniowo traciły swą funkcję obronną, pozostawały bardzo ważne w krajobrazie architektonicznym wsi, jako znak dumy i określenie tożsamości. Po tym, jak większość Sasów wyemigrowała z Rumunii w ostatnich dziesięcioleciach, zachowanie warownych kościołów stanowi dziś szczególne wyzwanie.  

FUNDACJA

O fundacji

Zespół fundacji

Fundacja Kościoły Warowne jest zaangażowana w ochronę i pielęgnację tego cennego dziedzictwa kulturowego. Siedziba Fundacji znajduje się w samym centrum starego miasta w Sibiu, jednym z najstarszych miast siedmiogrodzkich na terenie dzisiejszej Rumunii. Fundacja została założona w 2015 roku przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rumunii, jako wyspecjalizowana instytucja zajmująca się ochroną dziedzictwa kulturowego wchodzącego w jego skład. Rumuński prezydent Klaus Werner Iohannis i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier objęli Fundację wspólnym patronatem. Dowodzi to dużego zainteresowania obu państw ochroną saskiego dziedzictwa kulturowego Transylwanii, które dziś stało się również europejskim dziedzictwem kulturowym. dowiedz się więcej

ARCHITEKTURA

 Isometrie Petersberg von H. Fabini
Isometry Petersberg przez Hermann Fabini

Architektura i znaczenie regionalne

Centrum kościoła obronnego stanowi świątynia, która może być też ufortyfikowana. Jest ona otoczona jednym lub kilkoma pierścieniami murów obronnych, basztami oraz pomieszczeniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Kościoły te, przypominające wyglądem zamki, budowane były zazwyczaj w centrach wsi. Ukształtowały one specyficzny krajobraz Wyżyny Siedmiogrodzkiej i są jej charakterystyczną częścią.

Krajobraz ten składa się z ponad 160 obiektów, charakteryzuje dużą ich gęstością i szczególną różnorodnością strukturalną, a zatem jest wyjątkowym świadectwem średniowiecznej architektury obronnej. Siedem przykładowych zamków i okoliczne zabytkowe wioski jest wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO..

Wiecej informacji na stronie www.kirchenburgen.org

NASZA PRACA

Nasza praca

Obecnie ponad połowa ufortyfikowanych kościołów jest w rożnym stopniu zagrożona zniszczeniem. Aby temu zapobiec Fundacja Kościoły Warowne działa na różnych płaszczyznach. Prace nad zabytkami odbywają się przy pomocy działań strukturalnych i konserwatorskich.

Ponieważ długoterminowa konserwacja ma sens i jest możliwa tylko wtedy, gdy miejsca te są w użyciu, Fundacja opracowuje koncepcje właściwego zagospodarowania i użytkowania kościołów oraz ich rewitalizacji przy pomocy wdrażania projektów modelowych. Kolejne obszary działalności to turystyka poznawcza oraz działalność edukacyjna i public relations. Ścisła współpraca z partnerami z regionu i z zagranicy odgrywa ważną rolę we wszystkich działaniach.

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Uczestnictwo w projekcie

Ze względu na mnogość wyzwań, zachowanie i konserwacja transylwańskich kościołów obronnych jest trudnym zadaniem. Dlatego też, nasza praca może zakończyć się sukcesem tylko z pomocą osób zainteresowanych naszą aktywnością. Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć działalność Fundacji, istnieje kilka możliwości:

  • dzięki darowiznom mogą Państwo wspierać konkretne projekty lub pomóc nam w budowie naszego kapitału własnego;
  • oferujemy uniwersytetom, szkołom wyższym i stowarzyszeniom zawodowym indywidualnie zaplanowane wycieczki po krainie kościołów warownych oraz specjalistyczne wykłady, jesteśmy również zainteresowani wspólnymi projektami;
  • również wolontariusze są bardzo potrzebni do realizacji wielu projektów;

Masz konkretne pomysły, w jaki sposób chciałbyś/chciałabyś pomoc na miejscu w Transylwanii lub na odległość? Czekamy na wiadomość od Państwa.